Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2014

toksycznie
0288 0432
Reposted fromsexcuseme sexcuseme vialadygrey ladygrey

February 06 2014

toksycznie
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viavanill vanill

April 05 2013

toksycznie
5943 02ec 500
Reposted byshinryuucharginJasiuuuzEveReazyizoolkigaiqussimsowamaardhundLightsaberkostuchnawstancheridefinicjamilosciyunyunyunnieZiomeczek

March 30 2013

toksycznie
"Uśmiecham się wtedy i mam przez chwilę wrażenie, że nie jestem sam. Ale jestem i w głębi duszy wiem, że zawsze będę."
— Sparks, Dear John.
Reposted bydiablerie diablerie

March 28 2013

toksycznie
1508 3bfe
Reposted bysmoothhhhmalinovamisseterniitypomyloooneecnirpswiatblondynki
toksycznie
1489 a5cd
Reposted byxphoebexTeereazeberkameriellucia

March 04 2013

toksycznie
9465 f125
Reposted byswiatblondynki swiatblondynki
toksycznie
9402 b13b
Reposted bypaulineoliviiadedysekprzeciezwieszzeciekochamczarnakawahasandraBunnyBoohunsert

March 02 2013

toksycznie
Jes­teś od­po­wie­dzią na każdą mod­litwę, jaką za­nosiłem. Jes­teś pieśnią, marze­niem i szep­tem. Sam nie poj­muję, ja­kim cu­dem ty­le cza­su bez ciebie wytrzymałem. 
— Nicholas Sparks
Reposted bylobussanybreathbumpy
toksycznie
9769 f13f
Reposted bykaaro kaaro

February 08 2013

toksycznie
9301 ea70
Reposted fromMeneroth Meneroth

February 03 2013

toksycznie

Myślisz, że wspomnienie rozbite na tysiące kawałków przestaje być wspomnieniem? A może ma się wtedy zamiast jednego tysiąc wspomnień? Jeśli tak, to myślisz, że teraz każde z tego tysiąca będzie bolało z osobna?
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted byshestolethemoonPsychoNADaktywnyWilczekxsylwiawiktoriaavanill

January 06 2013

toksycznie

January 02 2013

toksycznie
Pokochałam go zdając sobie sprawę, że kiedyś może odejść zostawiając pustkę w moim sercu. Był pierwszym mężczyzną, którego pokochałam licząc się z konsekwencjami rozstania. A jako jedyny został.
toksycznie
1199 d222
Reposted fromparamaribo paramaribo viaAnilorak18 Anilorak18

January 01 2013

toksycznie

zrób pierwszy krok,
drugi zrobimy razem.

December 27 2012

toksycznie
1544 cb46
Reposted byfickleheart fickleheart
toksycznie
1521 f9b9

December 24 2012

toksycznie
5952 b75d
Reposted byheniudepesialovekillsslowlymochalenazebra-sternrzucwszystkowarkoczpromyczeklyzeczkareleaseme

December 23 2012

toksycznie
Zamykam oczy swe i wdycham świadomość.
— Piotr Kozieradzki
Reposted byshezzfantazja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl